Kurban Satış

  Kurban Satış

  Hızlı Hareket Ediyor Zaman Kaybetmiyoruz

   

  Kurban Kesimlerini Mümkün Olduğu En Hızlı Sürede Yapmaktayız. “Siz Kurbanınızı Seçiyorsunuz Biz gönlünüze göre sonuçlandırıyor huzurlu ve mutlu olmanızı sağlıyoruz” “Kurban kesmek istiyorsunuz ve bir kuruma bağışlamak istiyorsunuz, hiç farketmez bize ulaşabilirsiniz.  Kurbanınızı kesme yetkisi veriyorsunuz ve kurbanınız adınıza kesiliyor ve evinize veya isteğiniz herhangi bir yere teslim ediyoruz” Kurban Satış 0554 434 72 72

  Kurban Satış

  Temizlik Ve Kalite

   

  Kurban Seçimlerinizde Seçtiğiniz Kurban Cinsi Neyse En Güvenilir Bir Şekilde ve Titizlikle Kesimi Yapılıp Size teslim Edilir Ayrıca Dağıtımınıda Yapmaktayız. Kurban Satış 0505 122 94 94

  Kuşadası Kurban

  Görüntülü Kurban Kesimi

   

  Kurban ve Kurbanlarınızı Kesimi veya Dağıtımlarını Dilediğiniz Taktirde Adağınıza Ait Resimler veya Video Görüntülerini Paylaşmaktayız Güvenilirlik Esasımızdır. Hakkaniyet ve Samimiyet Olmazsa Olmazımızdır

  Kurban Satış Nerelerde Yapılır
  Kurban Satış Yapan Yerler

  Kurban Dağıtımı Hakkında

  • Kurban bağışlarınızı vakıflar bölge müdürlüklerine (aşevlerine) yurt’lara yapabilirsiniz
  • Kuran kurslarına
  • Yetimhanelere
  • Bakım ve Huzur evlerine
  • Kızılay veya Devlet Kurumlarına
  • Sizin İstediğiniz Ve Dilediğiniz Şekilde Kurbanınınızı Dağıtabiliriz

  Kurban Nedir

  Sözlükte “yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey” anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir.

  Kurban Nasıl Bir İbadettir

  Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

  Kurban Kesmenin Tarihteki Yeri

  Kurban için kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

  Neden Kurban Keseriz

  Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

  Kurban kurbanı ne zaman kesilmelidir?


  Bir şarta bağlı olarak kurban kesmeyi adayan kişi, şart gerçekleşmesi halinde adağını ilk fırsatta yerine getirmelidir. Şarta bağlı olmayan Kurbanlar ise herhangi bir vakitte yerine getirilebilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 481). Ancak uygun olanı, ilk fırsatta yerine getirilmesidir.